طراحی سالنامه فراموش نشدنی با گروهی متشخص از دانش آموزان آغاز می شود. اگر تخیل ، همکاری ، سازماندهی و کارایی داشته باشند به آنها کمک می کند. شما همچنین دانشجویانی می خواهید که بتوانند به بودجه و مهلت مقرر شما پایبند باشند.
به عنوان یک تجارت کوچک تقویم رومیزی می فروشد، ما فکر می کنیم که این یک ایده عالی است (اگرچه ما کمی نسبت به این ایده تعصب داریم)

برای دیدن بهترین نمونه کار های حرفه ای روی سررسید کلیک کنید.