کار خیر فقط مالی نیست؛ افراد نیازمند زیادی در جامعه هستند که نیاز به حمایتهای عاطفی، آموزش، نگهداری و… دارند.
با شرکت در خیریهها و با انجام کار داوطلبانه با صرف اندکی زمان و استفاده از تواناییهایی که دارید میتوانید کمک حال نیازمندان باشید و دلی را شاد کنید.
در خیریه ها نهادهای مختلفی متناسب با نیازهای مختلف در نظر گرفته شده است تا علاوه بر کمکهای نقدی خیرین ، کسانی که علاقه دارند، بتوانند بهعنوان داوطلب فعالیت کنند.
هر فردی از دکتر، مهندس، گرافیست، عکاس، دانشجو گرفته تا دانش آموزها و افراد توانمند دیگر جامعه میتوانند در این کار خیر سهیم باشند.
برای کمک کردن لزوما نباید مبلغی را برای کمک به افراد نیازمند اختصاص بدهید. در واقع شما میتوانید با هر مهارتی که دارید کمک حال افراد نیازمند جامعه خود باشید.شما با انجام کار داوطلبانه در خیریهها آرامش و شادی را به روح خود هدیه میدهید.برای اطلاعات بیشتر روی موسسه خیریه ی کودکان فرشته اند کلیک کنید.